Collini Plaza

Bygget började hösten 2017 och har nu satts igång igen. Markarbetet utförs i skrivande stund av Hammarströms Trädgårdsanläggningar AB.

Senare i veckan kommer Bryggeriet Bygg till Collini Plaza för att börja bygga vår bowl och jag och Conny har påbörjat förberedelserna för streetytan. Vår förhoppning är att vara klara i slutet av juli/början av augusti.

Stay tuned!